Бидний Блог
Манай бичиг хэргийн дэлгүүрт бичмэл үг урлагийн хэлбэр болж хувирдаг бүтээлч байдал, үзэл бодлоо илэрхийлэх диваажин гэж төсөөлдөг. Бидний эрхэм зорилго бол хувь хүмүүст үзэг, цаасны гоо үзэсгэлэнг шингээж, тэдний бодол санаа, санааны хязгааргүй боломжийг нээхэд урам зориг өгөх, тэднийг чадавхижуулах явдал юм.