Дэвшилтэт технологийн эрин үед гараар бичихийн ач холбогдол:

Дэвшилтэт технологийн эрин үед гараар бичихийн ач холбогдол:

Гар бичмэлийн хэрэглээ -г эргэн харах нь: Гараар бичихийн ач холбогдол болон үүний хэрэгцээ өмнөх он жилүүдийг бодоход жил ирэх бүр цөөрсөөр байгааг судлаачид дурдах болсон. Үзэг, бал, харандаа гэх мэт бичих хэрэгслүүдийн хэрэглээ эрс багассан нь цаг үеийн хөгжил,...