Үзгэн бал тосон балны ялгаа

Үзгэн бал тосон балны ялгаа

Үзгэн бал тосон балны ялгаа юу вэ гэдгийг тэр бүрчлэн хүмүүс нарийн анзаардаггүй байж болох юм гэвч эдгээр нь хоорондоо нэлээн төстэй боловч, зарим нэг гол ялгаанууд байдаг. Бэх Үзгэн балны хувьд өтгөн тосон суурьтай бэх ашигладаг бол үзгэн бал нь усан суурьтай бэх...
Дэвшилтэт технологийн эрин үед гараар бичихийн ач холбогдол:

Дэвшилтэт технологийн эрин үед гараар бичихийн ач холбогдол:

Гар бичмэлийн хэрэглээ -г эргэн харах нь: Гараар бичихийн ач холбогдол болон үүний хэрэгцээ өмнөх он жилүүдийг бодоход жил ирэх бүр цөөрсөөр байгааг судлаачид дурдах болсон. Үзэг, бал, харандаа гэх мэт бичих хэрэгслүүдийн хэрэглээ эрс багассан нь цаг үеийн хөгжил,...