БАРИМТ БИЧИГ АРХИВЛАХ АЖЛЫГ ХЯЛБАРШУУЛАХ НЬ

БАРИМТ БИЧИГ АРХИВЛАХ АЖЛЫГ ХЯЛБАРШУУЛАХ НЬ

Баримт бичиг архивлахын ач холбогдол Танай байгууллага томрохын хэрээр баримт бичиг архивлах буюу байгууллагын үйл ажиллагааны явцын түүхийг баримт бичгээр хадгалах хэрэгцээ гарна. Байгууллага архивлахдаа хууль эрх зүй, зохицуулалт, төсөв, үйл ажиллагааны болон өмнөх...
АРХИВЫН БАРИМТ БИЧИГ ҮДЭЖ ХАВТАСЛАХ ЗААВАР

АРХИВЫН БАРИМТ БИЧИГ ҮДЭЖ ХАВТАСЛАХ ЗААВАР

Архивын баримт бичиг үдэж, хавтаслан архивлахад тодорхой дүрэм журамд нийцүүлэн хийх ёстой байдаг бөгөөд энэ нь улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэснээр хадгагалтын хугацааг уртасгах, нэг стандарттай байх шаардлагыг даган мөрдөж буй хэрэг билээ. Архивын ажил нарийн...